ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Με τη δύναμη του ήλιου!
§§Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
172
172
172
172
172
172
172
172
Αρχική Σελίδα
Επικοινωνία
English
ISO
Έργα σε Εξέλιξη
Βιβλιοθήκη-Συνδέσεις
Ολοκληρωμένα Έργα
Προϊόντα
Νέα
Εξαγορές - Πωλήσεις
Υπηρεσίες
172
Επικοινωνία
Φωτοβολταϊκά σε στέγες
172
Αρχική Σελίδα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

__Η εταιρία Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταικών (ΤΕΦ), ιδρύθηκε για να καλύψει κατά κύριο λόγο την ποιοτική εγκατάσταση των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
__Προς τούτο πρώτο μέλημά της ήταν να θέσει σε αξιολόγηση τις ακολουθούμενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των κατασκευών της, στον πασίγνωστο και αξιόπιστο φορέα TUV Γερμανίας, ο οποίος μας τίμησε με τη χορήγηση Πιστοποιητικού ISO 9001/2008.


__Η μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία των στελεχών της ΤΕΦ είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί σημαντικά την εταιρία μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς σαν πρόσωπα, έχουμε μέχρι τώρα υλοποιήσει εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 4 MWp στην Ελλάδα και τη Γερμανία, τόσο επί στεγών όσο και επί εδάφους με σταθερές ή κινητές βάσεις ( solar tracking systems ) .
__Με στρατηγικές επιλογές αξιόπιστων και  πιστοποιημένων προμηθευτών, η ΤΕΦ εγγυάται τόσο την ποιότητα του εξοπλισμού, των υλικών, όσο και την ποιότητα της κατασκευής,επομένως και την αξιοπιστία του φωτοβολταϊκού σας πάρκου,  σε βάθος χρόνου πολύ πέραν της 20ετίας.

ΤΕΦ, Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών,κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (σταθμών) επί εδάφους, κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων επι στέγης , εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταικα πανελ , προμήθεια φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης,inxerter , αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες. ΤΕΦ, Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών,κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (σταθμών) επί εδάφους, κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων επι στέγης , εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταικα πανελ , προμήθεια φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης,inxerter , αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες. ΤΕΦ, Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών,κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (σταθμών) επί εδάφους, κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων επι στέγης , εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταικα πανελ , προμήθεια φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης,inxerter , αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες. ΤΕΦ, Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών,κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (σταθμών) επί εδάφους, κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων επι στέγης , εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταικα πανελ , προμήθεια φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης,inxerter , αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες. ΤΕΦ, Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών,κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (σταθμών) επί εδάφους, κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων επι στέγης , εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταικα πανελ , προμήθεια φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης,inxerter , αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες. ΤΕΦ, Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών,κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (σταθμών) επί εδάφους, κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων επι στέγης , εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταικα πανελ , προμήθεια φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης,inxerter , αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες.