Με τη δύναμη του ήλιου!
§§Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
172
172
172
172
172
172
172
172
Αρχική Σελίδα
Επικοινωνία
English
ISO
Έργα σε Εξέλιξη
Βιβλιοθήκη-Συνδέσεις
Ολοκληρωμένα Έργα
Προϊόντα
Νέα
Εξαγορές - Πωλήσεις
Υπηρεσίες
172
Επικοινωνία
Νέα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4 Οκτωβρίου 2010
"Ξεκίνησε η κατασκευή δύο Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 20 KWp στους Κωστακιούς Άρτας."


1 Αυγούστου 2010
"Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,9 KWp στη Φιλιππιάδα Άρτας."


31 Ιουλίου 2010
"Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,9 KWp στους Αγ. Αναργύρους Άρτας."


28 Ιουλίου 2010
"Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 150 KWp στον Αγ. Σπυρίδωνα Άρτας."


5 Ιουλίου 2010
"Ξεκίνησε η κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 100 KWp στους Αγ. Αναργύρους Άρτας."


2 Ιουλίου 2010
"Συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 84,48 KWp στον Καλόβατο Άρτας."


28 Ιουνίου 2010
"Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 84,48 KWp στον Καλόβατο Άρτας."


13 Μαϊου 2010
"Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,9 KWp στη Ράχη Άρτας."


12 Μαϊου 2010
"Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,9 KWp στη Ρωμιά Φιλιππιάδας."


5 Μαϊου 2010
"Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού ισχύος 84,48 kWp στην Άρτα."


3 Μαϊου 2010
"Συνδέθηκε με τη ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 99,9 kWp στο Ψαθοτόπι 'Αρτας."


15 Μαρτίου 2010
"Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού ισχύος 99,9 kWp στην Άρτα."


8 Μαρτίου 2010
"Συνδέθηκε με τη ΔΕΗ ο δεύτερος φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 99,96 kWp στους Μολάους Λακωνίας."


1 Μαρτίου 2010
"Συνδέθηκε με τη ΔΕΗ ο πρώτος φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 99,96 kWp στους Μολάους Λακωνίας."
25 Φεβρουαρίου 2010
"Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού ισχύος 99,9 kWp στην Άρτα."

24 Δεκεμβρίου 2009
"Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δεύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού στους Μολάους Λακωνίας.Η ισχύς της εγκατάστασης είναι 99,96 kWp και πραγματοποιήθηκε με κινητούς μηχανισμούς SUN CARRIER. Το έργο είναι εφοδιασμένο με συστήματα καταγραφής ενεργειακών δεδομένων, κλειστά συστήματα παρακολούθησης χώρου και τηλεπίβλεψης."
1 2 3 Επόμενη  

Φωτοβολταϊκά σε στέγες
172
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ