ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Με τη δύναμη του ήλιου!
§§Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
172
172
172
172
172
172
172
172
Αρχική Σελίδα
Επικοινωνία
English
ISO
Έργα σε Εξέλιξη
Βιβλιοθήκη-Συνδέσεις
Ολοκληρωμένα Έργα
Προϊόντα
Νέα
Εξαγορές - Πωλήσεις
Υπηρεσίες
172
Επικοινωνία
Προϊόντα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

__Εδώ θα βρείτε τα προϊόντα τα οποία η εταιρεία μας έχει χρησιμοποιήσει στις εγκαταστάσεις και επομένως έχει αξιολογήσει την ποιότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία τους σε πραγματικές συνθήκες.

__Θεωρείται αυτονόητο ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με όλους τους προμηθευτές αν ο επενδυτής επιθυμεί διαφορετικά, ή όταν αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς.

__Για τους επενδυτές : η οικονομική απόδοση μιας φωτοβολταϊκής γεννήτριας (πάνελ) είναι συνάρτηση περισσοτέρων του ενός χαρακτηριστικού .Συγκεκριμένα απαιτεί τη σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης (δηλαδή το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που μετατρέπει σε ηλεκτρική), τον τρόπο με τον όποιο αυτή η απόδοση μειώνεται στη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού πάρκου ,καθώς και την τιμή αγοράς του πάνελ προκειμένου να υπολογιστεί ο χρόνος στον οποίο γίνεται η απόσβεση της τιμής αγοράς του καθώς και η απόδοση στο χρόνο ζωής του πάνελ .

- Φωτοβολταϊκά Πλαίσια   - INVERTER     - Καλώδια - Συνδετήρες   - Στήριξη   - Συστήματα Ασφαλείας
Φωτοβολταϊκά σε στέγες
172