ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Με τη δύναμη του ήλιου!
§§Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
172
172
172
172
172
172
172
172
Αρχική Σελίδα
Επικοινωνία
English
ISO
Έργα σε Εξέλιξη
Βιβλιοθήκη-Συνδέσεις
Ολοκληρωμένα Έργα
Προϊόντα
Νέα
Εξαγορές - Πωλήσεις
Υπηρεσίες
172
Επικοινωνία
Φωτοβολταϊκά σε στέγες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις στέγες κτιρίων , ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα εγκατάσταση από ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις.

Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος.

Οι απλές διαδικασίες εγκατάστασης και τα 0,55 E/kWh που θα παίρνει από τη ΔΕΗ ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού είναι τα δύο μεγάλα πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος.

Για την εγκατάσταση των Φ/Β στα δώματα και στις στέγες των κτιρίων δεν θα απαιτείται οικοδομική άδεια παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, ενώ για τη σύνδεση των Φ/Β συστημάτων με τη ΔΕΗ απαιτείται απλώς η προσκόμιση των θεωρημένων από την πολεοδομία σχεδίων (τοπογραφικό, κάτοψη δώματος ή στέγης).

Η μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία των στελεχών της ΤΕΦ και στον τομέα των φωτοβολταϊκών σε στέγες, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα μελέτης και κατασκευής της εγκατάστασής σας. Άλλωστε, η ΤΕΦ σαν πρόσωπα, έχει μέχρι τώρα υλοποιήσει σε στέγες σπιτιών και εργοστασίων εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 500 KWp στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

 

Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.(ΚΥΑ)

Πληροφοριακό δελτίο σύνδεσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος έως 10 kWp στο δίκτυο ΧΤ

Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 ΚW στα δωμάτια και στις στέγες των κτιρίων

Aρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ για την παραλαβή των αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως και 10 kW.

Φωτοβολταϊκά σε στέγες
172